× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

a7_Ragnastrike_Angels_09.mkv

Dung lượng tập tin: 8.62 MB

Ngày tải lên: 29 May 2016 00:57:37 UTC
Số lượt xem: 100
Loại file : VideoLoading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này