× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

Samsung_Galaxy_Trend_Fresh_S7392_English_Manual.pdf

Dung lượng tập tin : 13.14 MB
Ngày tải lên : 10 Jul, 2014
Số lượt xem : 502
Loại file : Document
File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : A document file format is a text or binary file format for storing documents on a storage media. Most widely used document file formats include pdf, doc, odt etc. Their file size vary depending on the embedded graphics, compression methods used etc.