× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký Free Coupons & Deals
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

T.S.W.L.M.E12.360p.mp4

Dung lượng tập tin : 137.39 MB
Ngày tải lên : 15 Dec, 2020
Loại file : Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.