× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

[DINDO]_Fluttering.Warning.E16.540p.mkv

Dung lượng tập tin: 236.71 MB

Ngày tải lên: 20 December 2018 16:40:53 GMT
Loại file : Video



Loading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..



Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này