× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

Sunny.Again.Tomorrow.E10.540p-DINDO.mkv

Dung lượng tập tin: 141.71 MB

Ngày tải lên: 18 May 2018 20:25:48 GMT
Loại file : Video
Loading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này