× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

a7_Bear_Bear_Bear_Kuma_07.mp4

Dung lượng tập tin : 3.24 MB
Ngày tải lên : 25 Nov, 2020
Số lượt xem : 48
Loại file : Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.