× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

Trr_Prtchtt_Clr1.zip

Dung lượng tập tin: 38.02 MB

Ngày tải lên: 03 September 2019 00:32:18 UTC
Số lượt xem: 50
Loại file : Archive
Loading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.

Chia sẻ file này