× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

Optional_USB_FILES.zip

Dung lượng tập tin: 2.14 kB

Ngày tải lên: 27 November 2019 16:49:25 UTC
Số lượt xem: 1857
Loại file : Archive
Loading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.

Chia sẻ file này