× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

d_lc_5.part2.rar

  Dung lượng tập tin   :
  Ngày tải lên   :
  Số lượt xem   :
  Loại file    :
390 MB
22 Apr, 2014
6390
Archive
Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.