× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

[drakorindofilms.net]-UL.E01.360ID.mp4

Dung lượng tập tin: 110.4 MB

Ngày tải lên: 23 March 2018 11:18:19 UTC
Số lượt xem: 7263
Loại file : VideoLoading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..File Comments (1)

cinnella
26 Jun 2018
hi, thx

Bạn muốn thêm nhận xét?

Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này