× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

F.o.E.E15.360p.mp4

  Dung lượng tập tin   :
  Ngày tải lên   :
  Loại file    :
149.42 MB
20 Sep, 2020
Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.