× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký News & Updates Công cụ Giúp đỡ

[Pucuk]_Psycho-Pass_3_-_04_[h264-720p_EAC3][2E0ABA2A].mkv

Dung lượng tập tin: 368.04 MB

Ngày tải lên: 14 November 2019 21:24:48 UTC
Số lượt xem: 66
Loại file : VideoLoading
Đợi một tí nhé, Đang tìm host lưu trữ..Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.

Chia sẻ file này