× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

_OneNF__Ixion_Saga_DT_-_08__animelv.net_.mp4

Dung lượng tập tin : 90.85 MB
Ngày tải lên : 01 May, 2016
Loại file : Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.