× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký Free Coupons & Deals
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

Irony_Strike_the_Blood_III_01_V2_BD_MP4.mp4

Dung lượng tập tin : 42.82 MB
Ngày tải lên : 14 Jan, 2019
Số lượt xem : 5
Loại file : Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.