× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký Free Coupons & Deals
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

GetpcSofts.NET-qU1ktM-9ro.7.7.9.zip

Dung lượng tập tin : 40.08 MB
Ngày tải lên : 25 Oct, 2017
Số lượt xem : 697
Loại file : Archive
File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.