× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

M.D.W.Ep04.(540p).mkv

Dung lượng tập tin : 207.97 MB
Ngày tải lên : 14 Oct, 2020
Số lượt xem : 10
Loại file : Video
Thông tin về loại file này : Video file formats are used for storing digital video data on a computer system. There are a wide range of video formats, which use different codecs to encode and compress video data. VLC media player is one of the most popular cross-platform and free video player which can play most of the video file formats.