× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

NokiaCareSuite50201151263048rarkv48N6z49bc9SBX3Ot91Sgt1325073526uvip12123454961970012an9tyzqdfileNokiaCareSuite50201151263048.rar

Dung lượng tập tin : 112.4 MB
Ngày tải lên : 28 Dec, 2011
Số lượt xem : 27001
Loại file : Archive
File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : Archive files are used to collect multiple data files together into a single file for easier portability and storage, or simply to compress files to use less storage space. Popular archive formats include zip, rar, gz, tar, 7z etc.