× Tải lên Đăng nhậl/Đăng ký
Bạn đã yêu cầu tệp tin sau

148.pdf

Dung lượng tập tin : 4.17 MB
Ngày tải lên : 21 Sep, 2018
Loại file : Document
File Comments (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên nhận xét về file này.

Thông tin về loại file này : A document file format is a text or binary file format for storing documents on a storage media. Most widely used document file formats include pdf, doc, odt etc. Their file size vary depending on the embedded graphics, compression methods used etc.